St Joris kamerkoor

Welkom bij het St. Joris Kamerkoor

Het St. Joris kamerkoor

Het St. Joris Kamerkoor werd in 1985 opgericht onder de naam Gerfkamerkoor Amersfoort met de bedoeling oude kerkmuziek te gaan uitvoeren. Het koor repeteert al vanaf het begin in de Gerfkamer van de St. Joriskerk in Amersfoort en dankt daaraan dan ook haar oorspronkelijke naam. In tien jaar tijd is het koor onder leiding van Marion van Zonneveld gegroeid van het zingen van eenvoudige koralen van Schein tot de polyfone koormuziek van bijvoorbeeld da Victoria, da Palestrina en Byrd. Sinds december 1995 staat het St. Joris Kamerkoor onder leiding van Bas Ramselaar en wordt er ook kerkmuziek uit latere eeuwen uitgevoerd.

Tenoren welkom

Op dit moment hebben we weer ruimte voor nieuwe tenoren binnen ons koor. Heb je belangstelling of vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Concert ‘Psalms & Hymns for Vespers’ met Glasgow Chamber Choir in Stirling- Schotland.

Concert ‘Psalms & Hymns for Vespers’ met Glasgow Chamber Choir in Glasgow - Schotland.

Concert met koorwerken ‘Uit de nieuwe wereld’ - Amersfoort.

‘Festival of Lessons and Carols’ in de Grote of Martinikerk - Doesburg.
Aanvang 15.00 uur.

Lustrumconcert (30-jarig bestaan St. Joris Kamerkoor).

Uitwisseling met Glasgow Chamber Choir

In het voorjaar van 2011 vond er een uitwisseling plaats tussen het Glasgow Chamber Choir olv Michael Bawtree en ons koor. In maart concerteerden beide koren in Hoogland en in Utrecht; in mei in Glasgow en Edinburgh. We verheugen ons nu al op de hernieuwde kennismaking met het Glasgow Chamber Choir in het voorjaar van 2014. In maart 2014 concerteren het Glasgow Chamber Choir en het St. Joris Kamerkoor in Nederland, twee maanden later in Schotland.