Concert 'The Last Post' in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort, ter herdenking van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog. Aanvang 20:00 uur.

 Honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog. Dat is voor het St. Joris Kamerkoor aanleiding voor een herdenkingsprogramma met koormuziek die door de eeuwen heen is geschreven ter herdenking van veldslagen en andere krijgshandelingen. Met uiteraard het accent op de periode 1914-1918, waarin óns land gelukkig grotendeels gespaard bleef voor de directe oorlogsellende, maar die voor de stad Amersfoort van grote betekenis is geweest via de opvang van grote aantallen Belgische vluchtelingen.

Wij doen een poging om in ons concert de context van het begrip 'herdenken' in een breder perspectief weer te geven via een serie belangwekkende gebeurtenissen van de afgelopen duizend jaar. Daarmee komen ook thema's als slavernij, vrijheid, onafhankelijkheid en aanslagen tegen weerloze mensen aan bod.

De koorwerken worden afgewisseld met enkele 'war poems', een in de 19e eeuw ontstaan poëziegenre dat rond de Eerste Wereldoorlog een ware cultus bereikte en welk genre leerlingen van het Corderius College heeft geïnspireerd tot het zelf schrijven van dergelijke gedichten.

Wij leven in een tijd waarin het aantal mensen dat bewust de Twééde Wereldoorlog heeft meegemaakt steeds meer afneemt en het collectieve geheugen van die periode daarmee in rap tempo verdwijnt. Daarom is het van belang om na te denken wat 'herdenken' tegenwoordig eigenlijk betekent en hoe dat begrip een nieuw, ruimer perspectief kan bieden aan een jongere generatie.

De titel van het concert is afgeleid van de 'Last Post', die al sinds 1928 elke avond stipt om 20:00 uur wordt geblazen onder de Menenpoort in het Belgische Ieper als eerbetoon van de inwoners aan degenen die bij de verdediging van hun stad zijn gevallen: een waarlijk indrukwekkende plechtigheid.